Føll

Mitt aller første føll, Lønnemoens Sokrates, født 2009