linker
Foreninger m.m.
Norsk Ponniavlsforening
http://www.ponniavl.no/

Telemark Fjordhestlag
http://telemarkfjordhestlag.com/

Norsk Hestesenter
http://www.nhest.no

Norges Rytterforbund
http://www.rytter.no 

Raseforeningen i Sverige:
Sveriges Shetlandssällskap